CANAL ÈTIC

El Canal Ètic és una eina de comunicació que permet als empleats i col·laboradors d'ELTEX, així com a tercers, informar el Comitè d'Ètica de qualsevol incompliment de la llei, del Codi Ètic o de la normativa interna establerta per ella.

ELTEX considera necessari desenvolupar les seves activitats d’acord amb estàndards ètics i de compliment normatiu i per això va definir un Codi Ètic. L’objectiu d’aquest document és establir els valors, compromisos i principis d’actuació que han de guiar el treball diari de tots els empleats, directius i membres dels seus òrgans de decisió.

En el següent adjunt podràs consultar el Codi Ètic de ELTEX.

Així mateix, seguint el que s’estableix en la Llei 2/2023, de 20 de febrer (“Llei de Protecció als Denunciants”), es facilita un procediment de canal de denúncies (reglament en l’adjunt), que defineix els principis generals defensats per ELTEX i que regula la recepció, tramitació, registre, recerca i resposta de les comunicacions rebudes a través del canal al qual pot accedir al final d’aquesta pàgina.

ELTEX promou de manera activa el que es coneguin, comprenguin i compleixin les disposicions del Codi Ètic i altres normes internes que es deriven d’aquest.

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.
Subtítulo DENUNCIANTE
DENUNCIANT
Subtítulo DENUNCIANTE
DADES DEL DENUNCIANT
Si vols enviar aquesta denúncia de manera anònima, no empleni aquestes dades
PERSONES INVOLUCRADES
TIPUS DE COMUNICACIÓ
DESCRIPCIÓ I DETALLS
ADJUNTAR ARXIUS
SITUACIÓ PERSONAL