Deixa'ns les teves dades i obtindràs un codi de 400€ a 750€ dte*

Deixa'ns les teves dades i obtindràs un codi de fins a 750€ dte*

Tens algun dubte? Omple aquest formulari i contactarem amb tu en menys de 5 minuts

Servei disponible de Dilluns a Dijous de 10:00h a 19:00h i Divendres de 9:00h a 15:00h

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://eltex.es/ (d’ara endavant, la Pàgina) titularitat de ELTEX SOLAR S.L., (d’ara endavant, ELTEX) amb NIF B06936587, i adreça en Gran Via de les Corts Catalans 641, 1r 1a, Barcelona (08010), i correu electrònic: atencioncliente@eltex.es.  

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 47916, foli 98, fulla B-566297, inscripció 1a.

La utilització de la Pàgina requereix l’acceptació de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.  

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la Pàgina. 

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.  

ELTEX actua exclusivament com a responsable en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció al present avís, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquests.  

Es podrà interrompre el servei que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de mode immediat la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat dels textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.  

No es garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.  

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia del titular. 

ENLLAÇOS O LINKS

Es poden incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines o altres llocs pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part d’ELTEX que no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.  

Es recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.  

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines d’ELTEX haurà de comunicar-lo, obtenint el consentiment exprés per a crear l’enllaç. ELTEX es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.  

MENORS D'EDAT

Es recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.  

Existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que es pugui decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i a quins no.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari. La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinat o enllaços d’afiliats  està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomano àmpliament als usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

RESPONSABILITATS

ELTEX no serà responsable directa ni subsidiàriament de: 

  • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina. 
  • Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.  
  • Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.  
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició. 
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la Pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.  
  • La utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni es garanteix que ho facin conforme al que s’estableix en el present Avís Legal. 

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de: 

  • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats per mitjà de la Pàgina. 
  • De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.  
  • De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.  
FUR
El present Avís Legal es troba redactat en castellà i sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació del clausulat establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats que resultin territorialment competents.  Si alguna de les clàusules descrites en l’Avís Legal fos declarada nul·la i sense efecte, continuaran sent aplicable les restants, sense que hagin de quedar afectades per la declaració de nul·litat.