Deixa'ns les teves dades i obtindràs un codi de 400€ a 750€ dte*

Deixa'ns les teves dades i obtindràs un codi de fins a 750€ dte*

Tens algun dubte? Omple aquest formulari i contactarem amb tu en menys de 5 minuts

Servei disponible de Dilluns a Dijous de 10:00h a 19:00h i Divendres de 9:00h a 15:00h

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ELTEX SOLAR, S.L.U. (d’ara endavant, ELTEX) conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web https://eltex.es/ (d’ara endavant, la Pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir a la web. 

L’Usuari, en proporcionar les seves dades de caràcter personal, consent expressament que ELTEX pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades i per als fins aquí expressats i serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades. 

Es posa en coneixement dels usuaris, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Seran suprimits quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de supressió.  

ELTEX manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades. 

A continuació, trobarà informació detallada sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Responsable del tractament 

Denominació social: ELTEX SOLAR S.L.U. 

NIF: B06936587 

Adreça: Carrer de les Ciències, 81 Nau 2, L’Hospitalet de Llobregat (08908).  

Email: dpd@eltex.es.  

Finalitat del tractament 
 • Formulari Contacte: atendre la sol·licitud d’informació demandada a través del formulari de contacte. 
 • Cookies: proporcionar estadístiques associades a l’ús de la Pàgina, ubicació de les nostres oficines i sistemes antispam (captcha). 
 • Enviament de comunicacions de naturalesa comercial, expressament sol·licitades. 
Base de legitimació  La base per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari en marcar la/s casella/s d’acceptació. 

Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc (*) tenen la consideració de camps necessaris per a gestionar l’objecte d’aquest. De no facilitar-los, no serà possible atendre la seva sol·licitud. 

Consulti la nostra política de cookies per a obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament de la web. 

Termini de conservació 
 • Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seva consulta i no se sol·liciti la seva supressió. 
 • Consulti la nostra Política de Cookies per a identificar la vigència de cada cookie. 
Cessions previstes  
 • No s’han previst cessions de les seves dades a tercers, excepte aquelles que resultin necessàries per obligacions de caràcter legal. 
Transferències internacionals previstes 
 • Fem ús dels “Serveis en línia per a empreses” de MICROSOFT *CORPORATION mitjançant l’ús d’eines com a Office 365, constituint el seu ús una transferència internacional de dades personals de ciutadans europeus als EUA, autoritzada a través de la Decisió d’Adequació de la Comissió de 10 de juliol de 2023, EU-USA Data Privacy Framework. 
 • Responsables de serveis d’analítica web: La Pàgina té habilitats els serveis de Google Analytics prestats per Google LLC, entitat situada als EUA i adherida a la Decisió d’Adequació de la Comissió, de 10 de juliol de 2023, EU-USA Data Privacy Framework, que possibilita el flux de dades personals de ciutadans europeus als EUA La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica l’ús de dades de tipus analític i tècnic en relació amb la Pàgina, sempre que hagi acceptat l’habilitació d’aquestes cookies a través del panell de configuració.  
Drets dels interessats Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l’adreça postal o electrònica indicada anteriorment, així com retirar el consentiment prestat quan el tractament estigui basat en aquest. 
Té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es) si considera que els seus drets no han estat degudament atesos. 

S’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.  

La Pàgina disposa del Certificat SSL (Secure Socket Layer), amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el seu navegador i la nostra Pàgina. 

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu de l’usuari i el de la Pàgina. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix: 

 • Que l’usuari està comunicant les seves dades al centre servidor de la Pàgina i no a qualsevol altre. 
 • Que entre l’usuari i la Pàgina les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers. 

Per a verificar que es troba en un entorn segur, pot: 

 • Verificar que l’adreça de la Pàgina comenci per https:// 
 • Comprovar que aparegui la icona d’un cadenat en la barra de direcció del seu navegador 
 • Verificar la presència del certificat SSL comprovant les propietats de la Pàgina en el seu navegador, per a això haurà de consultar les característiques d’aquest. 

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de manera oportuna, podent-se agregar, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan s’estimi necessari.  

En cap cas es modificaran les polítiques ni pràctiques per a fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals sense el consentiment previ dels interessats.